Пеперудата е символ на любовта, щастието и благополучието. Ако подържите пеперуда в ръка, а после я пуснете да полети на свобода – към небето, ще се изпълни най-съкровеното ви желание.


Направено проучване върху риска за пеперудите от климатичните промени показва, че те силно ще намалеят, особено в Европа. Като ранни индикатори за промените в околната среда, пеперудите са „инструмент” за оценяване въздействието на сегашните и бъдещите промени в климата върху биоразнообразието.


Ще успеем ли да спасим тези чудеса на природата или ще ги загубим завинаги?