Прилепите са едни от най-древните бозайници. Насекомоядните прилепи, които са най-богатата на видове група, са разпространени почти по целия свят. Хранят се с разнообразни насекоми и паякообразни. Един средно голям насекомояден прилеп с тегло около 15гр изяжда от април до октомври около 1,8кг насекоми! Те са единствените активно летящи бозайници, водещи нощен начин на живот.

Основният дял от съвременните видове използват ехолокацията като начин за ориентиране, ловуване и общуване помежду си. Въпреки че разчитат основно на ултразвуци, всички прилепи пълноценно използват и зрението си. Прилепите живеят в изключително разнообразни убежища - пещери, скални цепнатини, минни галерии, хралупи на дървета, под кората, различни съоръжения и жилищни постройки. В сравнение с други дребни бозайници като земеровки и мишки прилепите живеят удивително дълго - около 10-15 години в естествени условия.

Тези изключително непознати, интересни, напълно безвредни и много полезни животни несправедливо са набеждавани за спътници на “тъмните” сили и предвестници на нещастие. Напротив, в районите, обитавани от големи прилепни колонии, насекомите почти никога не стават бедствие. Жертви на суеверия и поради тясната си привързаност към ненакърнените от човека местообитания, прилепите са изключително уязвими от нашата дейност. Веднъж напуснали ни, те не се завръщат. Понастоящем те са сред най-уязвимите групи бозайници. В Европа се полагат много усилия за проучването и опазването им, а броят на техните приятели непрекъснато расте. Нека ги опознаем и запазим и в България, докато са все още около нас!

Ако комарите във Вашия двор са толкова много, че сте принудени вечерно време да стоите затворен в дома си, вместо да се насладите на приятната прохлада - то решението е къщичка за прилепи. Ще почувствате резултата веднага след като в къщичката се появят обитатели!